Praktische begeleiding bij hoarding problematiek

Verzameldwang of hoarding (zoals het in de VS genoemd wordt) is een complexe stoornis waarnaar volop onderzoek gedaan wordt. Maatschappelijk gezien komt er steeds meer aandacht voor het extreme verzamelgedrag en de impact die deze ziekte heeft op de betrokkene, huisgenoten, familie en verdere omgeving. Met een conservatief geschat percentage van 2-5% van de bevolking is de kans groot dat je er als professional organizer/opruimcoach mee in aanraking komt: hetzij direct in samenwerking met een klant, hetzij via wanhopige familie of andere professionals: jij zult er wel raad mee weten, denkt men.

Zo eenvoudig is het echter niet. Inzicht in de problematiek en kennis van praktische strategieën zijn onontbeerlijk voor een succesvolle begeleiding. In deze eendaagse opleiding behandelen we de verschillende aspecten van deze stoornis:

  • Wanneer spreken we van hoarding?
  • Wat betekent het voor het leven van de betrokkene en zijn familie?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor verandering en wie kunnen daar een rol in spelen?
  • Hoe kan je jouw klant op respectvolle wijze betrekken in het proces?
  • Ook werken in teamverband komt aan bod, alsmede verwijzingsmogelijkheden, behandelaars en instanties.

De Nederlandse Hilde Verdijk (1966) startte in 2005 als Professional Organizer haar eigen bedrijf, Yourganize. Het merendeel van haar cliënten is chronisch gedesorganiseerd of lijdt onder verzameldwang. Over dat laatste geeft Hilde ook lezingen en trainingen aan cliënten, familieleden en professionals. Sinds 2010 is ze aangesloten bij het Institute for Challenging Disorganization in de VS, waar ze in 2013 de opleiding tot Certified Professional Organizer in Chronic Disorganization® succesvol afrondde. Zij is dan ook de enige trainer in de Lage Landen die deze opleiding geeft.

De volgende opleiding gaat door op donderdag 14 februari 2019 in Hasselt. Schrijf je snel in via onze opleidingsagenda!